Huurvoorwaarden

Klik hier om de voorwaarden van onze huurovereenkomst te lezen.

Huishoudelijk reglement

Lees ons huishoudelijk reglement hier!

Privacy verklaring

Opslagruimte Geldermalsen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Laageinde 60
4191 NS Geldermalsen
[email protected]
(06) 57 47 72 35

Verwerking
Opslagruimte Geldermalsen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Bankrekeningnummer
* Kopie ID-bewijs (scherm je id-bewijsnummer en Burgerservicenummer (BSN) af of maak deze zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy)

Doel van de verwerking
Opslagruimte Geldermalsen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* facturatie voor de door jou gehuurde opslagunit
* je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Je te informeren over evt. wijzigingen in onze dienstverlening

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan strikt noodzakelijk/wettelijk bepaald. Dit betekent:
* dat we huurovereenkomsten maximaal 1 jaar na einde huurovereenkomst vernietigen.
* dat we facturen na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Opslagruimte Geldermalsen deelt en/of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging
De bescherming van jouw persoonsgegevens nemen wij zeer serieus en we doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet zo goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected] of bel ons via (06) 57 47 72 35.